Добре дошли в сайта на
ДГ „Пролет“

Нашата цел:

Изграждане на иновативна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.Оптимизиране на възможностите детската градина да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност, не само като краен продукт, но и като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Мисия:

Мисията на ДГ “ПРОЛЕТ” е:

•    да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

•    да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

•    да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

•  да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

Визия:

 ДГ „ ПРОЛЕТ “  да бъде:

•    Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

•    Предпочитана среда за децата, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•    Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

Зaщо да изберете нас?

Уважаеми родители, предстои Ви да направите важен избор – детска градина или „втори дом“, където ще се обучава и възпитава Вашето дете.

Изберете ДГ“ПРОЛЕТ“, ако Вашите ценности съвпадат с нашите.

В ДГ“ПРОЛЕТ“ ние ОБИЧАМЕ:

• Да играем, тичаме, фантазираме, изобретяваме неща, споделяме и се смеем заедно, прекарваме възможно най-много време навън, сред природата.

• Да наблюдаваме и се учим от природата.

• Да се уважаваме и грижим един за друг в спокойна среда.

• Да се учим от личния опит (знанието минава първо през сетивата) – чрез правене.

• Да бъдем независими, уверени и позитивни, да поемаме отговорност за собствените си действия.

             ПРЕДИМСТВО на ДГ“ПРОЛЕТ“ е нейното местоположение – намира се в централната част на град Харманли. Това е удобство за родителите от всяка част на града, при водене и вземане на децата в и от детската градина.

В ДГ“ПРОЛЕТ“  децата израстват в уютна и подходяща за тяхната възраст среда. Ние сме ЕДИНСТВЕНАТА детска градина в града, в която занималните и спалните на детските групи са отделни помещения. Те са просторни, слънчеви и отговарят на всички изисквания за  възпитание и обучение в предучилищна възраст. Във всяка една от групите са обособени естетически оформени тематични кътове, в които децата се обучават, чрез игра. Гардеробните са удобни и обширни, обзаведени с нови гардеробчета за децата, със модерен дизайн. Спалните на детските групи са оборудвани с нови легла, по Проект от НП „Модернизация на материалната база в училище”, изработени в различни цветови съчетания, които създават комфорт и удобство за нашите възпитаници. 

 ДГ“ПРОЛЕТ“ разполага с медицински кабинет, музикален салон и кабинет за работа на екипа за подкрепа на личностно развитие, който работи в специално организирана среда. За да осигурим  съвременно и качествено обучение на нашите възпитаници сме изградили необходимата образователна среда – интерактивни дъски, мултимедии във всяка група, таблети за децата, библиотека.

 От най-съществено значение при избора на детска градина е нейният педагогически екип. В ДГ„ПРОЛЕТ” педагозите са с висока квалификация. В екипа на детската градина се обединяват опитът и мъдростта на преподаватели с над 30-годишен стаж, с амбицията и новите идеи на младите учители. Стремежът ни е да изградим подходяща среда за възпитателно-образователна работа и творчество, в която децата да получат умения и компетентности по различните образователни направления, определени от Държавните Образователни Стандарти. Свидетелство за отличната подготовка, която получават децата в ДГ“ПРОЛЕТ“ са множеството награди от различни състезания, конкурси и фестивали на национално, регионално, общинско и международно ниво.

За да стимулираме и развиваме творческото мислене и заложби на децата, в детската градина сме организирали различни ателиета.

В нашия град ЕДИНСТВЕНО ДГ“ПРОЛЕТ“ разполага с външна площадка по БДП, оборудвана с пътни знаци и светофарна уредба по Проект от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, на която децата се обучават да спазват правилата на движение. За да бъдат нашите деца подготвени за ситуациите на пътя сме разработили Програма, която прилагаме в работата си през цялата учебна година.

Дворът ни е обширен, богато озеленен с много дървета и храсти, чрез които са обособени площадки за игра на всички групи. Те са оборудвани с люлки, пързалки, беседки и пясъчници, за да задоволят потребностите на децата от движение и игри на открито. По проект от НК “Чиста околна среда“ на МОСВ в двора сме изградили еко-кът, където провеждаме занимания с децата, за да възпитаваме любов и грижливо отношение към природата.

За да дадем възможност на нашите възпитаници да изявят своите таланти и дарби сме организирали школа по народни танци, вокална група, занимания по английски език. Значим фактор за цялостното развитие на децата е тяхната физическа активност. По Проект от НП “Хубаво е в детската градина“ е назначен треньор, който по график провежда лекоатлетически подвижни игри с децата. Те включват съвкупност от различни видове спорт, които дават една комплексна спортна култура на всяко дете. Бягането, хвърлянето на топка и скоковете развиват мускулатурата на децата, поддържат тонуса и добрата физическа форма.

В ДГ“ПРОЛЕТ“ все повече се стремим да променяме средата и да създаваме условията, необходими на някои деца, за да бъдат участници в образователния процес наравно със своите връстници. Екипът за подкрепа на личностното развитие в детската градина се състои от логопед, психолог и ресурсен учител. Той играе значителна роля в живота на децата със специални образователни потребности, като разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за всяко дете и допринася съществено за тяхното развитие.

Не на последно място по значимост е и храненето на децата. ЕДИНСТВЕНО ДГ“ПРОЛЕТ“ разполага със собствена кухня. Ястията от менюто се приготвят на място, като се спазва одобрен от Министерството на здравеопазването рецептурник. Ако детето Ви има алергии или непоносимост към някои храни, от технолог по храненето за него ще бъде разработено индивидуално меню.

Екипът на ДГ“ПРОЛЕТ“ работи по много проекти от Национални и Европейски програми. Чрез тях децата се включват в различни дейности, ежегодно се подобрява и обогатява материалната база на детската градина.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Защото всяко дете е уникално само по себе си и ние прилагаме индивидуален подход в работата си с него.

Защото стремежът ни е да предоставим възможност на всяко дете да се радва и да преживява всеки миг от детството си, да расте със самочувствието, че е  ЗНАЧИМО, ОБИЧАНО, ЦЕНЕНО.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ НАС!