Детска градина „Пролет” е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 1,5 до 7 години. Намира се в централната част на града, в близост до Културен център,  НЧ”Дружба 1870”, Читалище“Харманли“ и СУ”Неофит Рилски”.Отрита е през 1987г. като ЦДГ ”Пролет” с осем целодневни градински групи. През 2006г., с решение на общински съвет, е преобразувана в ОДЗ”Пролет”, като е разкрита  и една яслена група. От учебната 2023-2024 година към детската градина е разкрит филиал в с.Шишманово, общ.Харманли с две разновъзрастови групи.

                Сега в детска градина „Пролет” има единадесет групи – десет градински и една яслена.  Децата, които се обучават тук са  240. Основната сграда – в гр.Харманли, съобразена с всички санитарно-хигиенни изисквания, условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес. Тя разполага с:

 • 9 просторни и удобни занимални,  всяка със собствен облик и интериор;
 • 9 уютни спални;
 • естетически оформени кътове за игра на децата;
 • кухня-майка-кетъринг, в която се приготвя храната за трите детски градини в града;
 • перален блок, обслужващ трите детски градини в гр.Харманли
 • учителска стая и методичен кабинет;
 • вътрешен двор с площадка по БДП;
 • еко-кът – по проект „За чиста околна среда-2016г.“;
 • голям двор с обособени площадки за игра на всички групи, с много дървета  и зеленина.

 • две занимални и две спални;;
 • учителска стая;
 • кухня – разливно;
 • санитарни възли;
 • голям и озеленен двор.

        Условията за възпитание и образование в детското заведение са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт, интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Във всички групи са създадени оптимални условия за доминираща игрова дейност  според ЗПУО. През 2023/2024 учебна година в детското заведение има една яслена, две първи, две втори, две трети, две четвърти и две разновъзрастови групи.

        Дворът е голям, добре озеленен, със съвременни и обезопасени  площадки, и предлага добри условия за занимания и игри на открито. Разполагаме с еко-кът и с площадка по безопасност на движението по пътищата, която се намира във вътрешния двор на детската градина.

        Педагогическият екип на детска градина „Пролет” е с висока квалификация. В него се обединяват опитът и мъдростта на преподаватели с над 30-годишен стаж, с  амбицията и новите идеи на младите педагози. Стремежът ни е да изградим подходяща среда за възпитателно-образователна работа и  творчество, в която децата да получат умения и компетентности по различните образователни направления, определени от Държавните Образователни Стандарти.

Химн на ДГ „Пролет”

1.Ние, в детската градина,

скрили огънче в сърцето,

раснем цялата година

със усмивка на лицето.

Припев:

Пролетно е във очите,

даже посред бяла зима.

Пролет, Пролет се нарича

и градината любима.

2.Всеки ден творим сърцато-

и рисуваме, и пеем.

Като волно птиче ято

сред игри и смях живеем.

Припев:

Пролетно е във очите,

даже посред бяла зима.

Пролет, Пролет се нарича

и градината любима.

3.Слънчо близва ни на двора

по пързалка от лъчите

и тогава без умора

ние тичаме с мечтите.

Припев:

Пролетно е във очите,

даже посред бяла зима.

Пролет, Пролет се нарича

и градината любима.

НАСТОЯТЕЛСТВО

Сдружение с нестопанска цел „Настоятелство на ОДЗ „Пролет“ гр. Харманли е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Хасковски окръжен съд по  фирмено дело № 3/2008.

Адрес на сдружението: гр. Харманли – 6450, ул. „Сакар планина“ №11

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 22.11.2019 г. се състоя учредително събрание на Обществения съвет при Детска градина „Пролет“ гр.Харманли. На него бяха поканени всички излъчени по групи представители на родителите както и представител на финансиращия орган – Община Харманли. На събранието бяха избрани председател, членове и резервни членове на Обществения съвет.

Телефон: 0373/85161

Директoр: Валентина Добрева

E-mail: info-2603014@edu.mon.bg

Лого ДГ"Пролет"

Адресул. „Сакар планина“ 11

гр.Харманли, 6450