Групи

 ЯСЛЕНА ГРУПА: “СМЕХОРАНЧЕТА“

Медицински сестри:

1.Кремена Георгиева

2.Славея Панайотова

Помощник-възпитател:

Ана Тонева

    Минка Василева

IIА ГРУПА: “МИКИ МАУС“

Учители:

1.Светла Кръстева

2.Милена Радинова

Помощник-възпитател:

Златка Варналиева

IIБ ГРУПА: “ДЕЛФИНИ“

Учители:

1.Гергана Ангелова

2.Симона Стратиева

Помощник-възпитател:

Мария Димитрова

IIIА ГРУПА: “ЗДРАВЕЦ“

Учители:

1.Гичка Андреева

2.Пламена Михайлова

Помощник-възпитател:

Надка Димитрова

IIIБ ГРУПА: “СМЪРФОВЕ“

Учители:

1.Валентина Паунова

2.Йорданка Карагяурова

Помощник-възпитател:

Веселина Кицина

IVА ГРУПА: “МЕЧО ПУХ“

Учители:

1.Теодора Георгиева

2.Станка Димитрова

Помощник-възпитател:

Таня Капитанова

IVБ ГРУПА: “СИМБА“

Учители:

1.Виолета Профирова

2.Галя Здравчева

Помощник-възпитател:

Господинка Мирчева

IА ГРУПА: “ПИПИ“

Учители:

1.Стоянка Манолова

2.Моника Славова

Помощник-възпитател:

Димитринка Жекова

IБ ГРУПА: “КИКИ“

Учители:

1.Сема Джамал

2.Маргарита Кръстева

Помощник-възпитател:

Сузана Калева